GENERAL CHAIRS

 

 

Yi YANG

Bifeng LIU

Wuhan University, China

 

Huazhong University of Science and Technology, China

 

LOCAL ORGANIZING CHAIRS

Chengliang Sun

Hubei Association For Science and Technology,

China

Wei Liu

Wuhan University,

China

Fuling Zhou

Zhongnan Hospital of Wuhan University,

China

Ning Wang

Wuhan University of Technology,

China

Xinyu Liu

    University of Toronto,

Canada 

Shishang Guo

Wuhan University,

China

Bing Wang

Huazhong University of Science and Technology,

China

INTERNATIONAL STEERING COMMITTEE

Ai-Qun Liu
Nanyang Technological University, Singapore

David Erickson
Cornell University, USA

Shih-kang Fan
National Taiwan University, Taiwan

Xudong (Sherman) Fan
University of Michigan, USA

Tony Jun Huang
The Pennsylvania State University

Yi Yang
Wuhan University, China

Lingling Shui
South China Normal University, China

Xuming Zhang
Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong

Zhihong Li
Pekang University, China

Xingyu Jiang
National Center for Nanoscience and Technology, China

Demetri Psaltis
École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Switzerland

Jianhua Qin
Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, China

Keisuke Goda

University of Tokyo, Japan

Chaoyong Yang
Xiamen University, China

Zhenchuan Yang
Peking University, China

Jiuhui Wu
Xi’an Jiaotong University, China

Chia-Hung Chen
Singapore National University, Singapore

Yi Zhang
Nanyang Technological University, Singapore

Limin Xiao
Fudan University, China

Lei Zhou
Fudan University, China

Lei Xu
Fudan University, China

Yong Zhang
National University of Singapore, Singapore

Zhiping Wang
Singapore Institute of Manufacturing Technology, A*STAR, Singapore

Ye Ai
Singapore University of Technology and Design, Singapore

Michinao Hashimoto
Singapore University of Technology and Design, Singapore

Sha XIONG

Central South University, China